Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд
Справочник
Календар
Указател на сградите
Работно време
Служби и отделения
Банкови сметки
Съдии
Актуално
Съобщения за пресата
Конкурси за работа
Обяви
Полезни връзки
 
 103102 
 Районен съд  
 Районен съд

Софийският районен съд (СРС) е един от 115-те районни съдилища в България и най-големият съд в страната. Това е първоинстанционен съд, който разглежда всички дела за района на гр. София като първа инстанция, с изключение на тези, които със закон са определени за разглеждане от Софийски градски съд (СГС).

Понастоящем в съда работят 158 съдии и 407 служители.София, 1000, бул. 'Драган Цанков' 6  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР